• Intervju med Staffan Ringskog

  Varför medverkar du på Kristdemokraternas lista till Lidingö stads kommunfullmäktige?

  En uppmuntran till Lidingöbor att rösta på KD.

  Vilka frågor av intresse ?

  Stadsbyggnadsfrågor, rättsliga frågor, kyrkopolitiken.

  Viktiga frågor är

  1. Torsvik – när ska Norra Kungsvägen däckas över ?
  2. Lidingöbanan genom Lidingö centrum. – bra idé.
  3. Läktaren på Lidingövallen. Bevaras!

  Klassisk läktare som har förekommit i svensk film. Med modern teknik kan denna flyttas. Det finns säkert andra kommuner inom länet som vill bygga upp den – om den inte kan stå någon annanstans på Lidingö.

  4. Polisstation till Lidingö. Märkligt att staden är utan egen polis.

  Stadsbyggnadsfrågor har alltid varit något som engagerat?

  Min far Birger Ringskog sökte två jobb som stadsbyggnadsingenjör. Ett i Lund, ett annat på Lidingö – detta var svenskt 40-tal. Han hoppades på jobbet i Lund, han fick jobbet på Lidingö.

  Att tänka och resonera om hur Lidingö skulle se ut och utvecklas – har alltid varit ett intresse inom familjen. Ett återkommande samtalsämne.

  Berätta om ditt arbete.

  Jag är redaktör för tidningen Nämndemannen. En tidning för landets 8500 lekmannadomare. Som frilansskribent har jag skrivit artiklar för svensk specialpress från länder som Ryssland, Ukraina, Vitryssland. Min fru är ryska. En tid tröttnade jag på Ryssland, började frilansa från Frankrike.

  Berätta om dina fritidsintressen?

  Historia är ett stort intresse. Jag har läst historia i Lund. Hur ett land ser ut – är en återspegling av dess historia.

  Varför valde du just Kristdemokraterna som parti?

  Ett parti som betonar familjens betydelse i samhället. KD har också haft en rad ledande profiler som ingett förtroende, i Sverige och i Europa. Alf Svensson är en av våra bästa svenska politiker. I Europa spelade kristdemokratiska politiker en avgörande roll för en fredlig utveckling efter kriget. Adenauer är främsta namnet. Ibland diskuteras namnet Kristdemokraterna. Är det ett bra namn i en sekulariserad värld som den svenska ? Oavsett hur kyrklig man är idag – oavsett vilken religion man har – som aktiv inom KD – kan det vara värt att påpeka kristendomens roll för utvecklingen i Europa. Människovärdet är alltid högre än penningvärdet, säger Alf Svensson i en nyligen gjord intervju. Detta tankesätt är något mycket väsentligt- andra som resonerar annorlunda är i grunden mycket fattiga människor.