• Intervju med Axel Göthberg

  Hej! Axel Göthberg, hur känns det att stå på plats 4 på Kristdemokraternas lista till Lidingö stads kommunfullmäktige?

  Det känns fantastiskt bra, jag är oerhört hedrad och tacksam över att få stå så pass högt upp på listan. Samtidigt tycker jag att det är väldigt kul att KD på Lidingö faktiskt satsar på oss lite yngre medlemmar. För Lidingös ungdomar behöver också representanter i Lidingös beslutande organ.

  Vilka frågor brinner du extra mycket för?

  De frågor jag verkligen brinner för är trygghetsfrågan, bostadsfrågan, skolfrågan och att föreningslivet på Lidingö ska ha goda förutsättningar.

  -Rent konkret mynnar detta ut i att jag tycker att Lidingö skall ha en polisstation med lokala poliser. Det är beklämmande dåligt att Lidingö trots sina 45000 invånare, oerhört många bostadsinbrott samt att Lidingöborna dubbelbeskattas genom utjämningskatten saknar en fullt fungerande polisstation.

  -Nuvarande provisoriska Bodals Bollhall fungerar inte på ett tillfredsställande sätt för framförallt IBF Offensiv Lidingö, därför anser jag det logiskt att nästa steg i Lidingö Stads fritidssatsningar är att bygga en ny bollhall.

  -Naturligtvis ska vi bevara Lidingös grönområden och inte massbebygga Lidingö, däremot behöver man vara realistisk och inse att Lidingö behöver dels fler studentbostäder men också mer bostäder för unga vuxna.

  Du är också engagerad i civilsamhället på Lidingö, berätta mer?

  -Precis, just nu är jag ordförande för KDU Lidingö. Har även under de senaste säsongerna varit matchledaransvarig i IBF Offensiv Lidingö. Jag sitter även som sekreterare i Hersby Gymnasiums elevråd. Pricken över i:et just nu är väll att jag har Lidingö Församlings förtroende att vara konfaledare.

  Varför valde du just Kristdemokraterna som parti?

  -Jag valde framförallt KDU för snart fyra år sedan, och anledningen till det var för att jag sympatiserar med KDUs klassiska borgerliga politik, sänkta skatter, strängare straff, starkare försvar men framförallt att samhället är större än staten. På lokalnivå blir det tydligt, vissa partiet tenderar till att tro att man kan styra en kommun som ett företag. Vi kristdemokrater däremot, vi är realistiska och inser att det inte fungerar på det viset och att beslut måste grunda sig utifrån en sund människosyn.

  Vill du läsa mer djupt om vem Axel är och vad han står i olika frågor rekommenderar vi starkt att ni besöker hans egna personvalshemsida: http://www.kryssaaxel.se/