• Intervju med Bo Brismar

  Hej! Bo Brismar, hur känns det att stå på plats 2 på Kristdemokraternas lista till Lidingö stads kommunfullmäktige?

  -Jag är tacksam för förtroendet och jag hoppas efter valet få möjlighet att driva frågor som är angelägna för alla Lidingöbor – trygghet, tillgänglighet och valfrihet.

  Vilka frågor brinner du extra mycket för?

  -Med min bakgrund som läkare är jag särskilt intresserad av hälso- och sjukvårdsfrågor. Det gäller såväl satsningar på friskvård som vård- och omsorgsinsatser. Lidingö ska verkligen vara Hälsans ö. Det ska vara lätt att ta sig ut i naturen även för äldre och funktionshindrade och våra motionsanläggningar måste utvecklas. Äldre som känner stor oro och ensamhet i eget boende ska kunna beviljas plats på trygghetsboende eller vård- och omsorgsboende utan hindrande behovsprövning.

  Du är också engagerad i civilsamhället på Lidingö, berätta mer?

  -Jag är vice ordförande i SPF seniorerna Lidingöskeppet och medverkar i det kommunala pensionärsrådet. Jag är även ordförande i trygghetsrådet. Genom dessa engagemang har jag kunnat driva flera angelägna äldrefrågor. I samverkan med landstinget lyckades vi få till stånd äldrevårdcentraler på Lidingö och tillsammans med kommunen startade vi Hjärnans café för att öka förståelsen för demenssjukdomarna.

  Berätta mer om dina fritidsintressen?

  -Fritiden ägnar jag åt min familj med hustru, barn och barnbarn. Får jag tid över fördjupar jag mig i skönlitteratur eller spelar bridge.

  Varför valde du just Kristdemokraterna som parti?

  -Kristdemokraterna står för de värden jag sätter högst. Medmänsklighet, trygghet och valfrihet.