Barn & skola

 

Lilla Edets kommun ska bli bäst i väst att växa upp i.

Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. Genom satsningar på våra barn och unga bygger vi fundament för ett gott samhälle samt en bättre framtid för oss alla.

–    Både föräldrar och barn behöver tid med varandra. Därför måste familjer själva kunna välja de alternativ som passar dem bäst. Vi nöjer oss aldrig med mindre än riktigt bra barnomsorg och skola, säger Marianne Munther, Barnmorska.

Kvaliteten i förskolan är viktig, för både barn och föräldrar. För de minsta är tryggheten i den lilla gruppen viktigast. Därför vill vi ha små barngrupper i förskolan och att det införs ett maxtak för gruppernas storlek. Föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn får omsorg i en bra verksamhet. Föräldrar som vill välja en annan barnomsorg ska också ha friheten att göra det.

Vi vill stärka familjedaghemmen och skapa ökade valmöjligheter med barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag.

Vi vill också lyfta fram skolan och dess personalgrupp. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Duktiga lärare ska ges goda utvecklingsmöjligheter. Skolan ska ge färdigheter för arbetslivet, men också bildning för hela livet. Nolltolerans mot mobbning, kränkande behandling och dålig skolmiljö är en nödvändighet.

Sammantaget gör detta Lilla Edet till Sveriges bästa kommun att bo och växa upp i!