Kultur & Fritid

Kultur och fritid är viktigt för alla oavsett var i livet man befinner sig.

Som det ser ut idag, framförallt inom fritidssektorn, så går mycket medel till de som spelar fotboll. Vi önskar att man även lägger mer medel på annan idrott och fritidsverksamhet.

I Lilla Edet har vi många motorintresserade och idag har de inte den möjlighet att utöva detta som de borde ha. Därför vill vi jobba för att man bland annat ska bygga en Streetracebana så att de som vill köra kan göra detta på ett säkert sätt.

 Här är några förslag för en levande kultur:

• Utöka satsningen på Skapande skola till att också omfatta förskolan.

• Förbättra förutsättningarna för arkiven, biblioteken och museerna.

• Stärk insatserna för kultur och hälsa bland annat genom ökade kulturaktiviteter på äldreboenden.

• Förbättra förutsättningarna för amatörkulturen.