Vård

När vi blir äldre blir inte sällan krämporna. färre. Kroppen gör sig påmind efter år av arbete och aktivitet. Vi är fortfarande den vi är, oavsett ålder. Vi har rätten att bestämma över våra egna liv.

Kristdemokraterna i Lilla Edet vill att alla ska kunna leva ett aktivt liv utifrån sina personliga förutsättningar och förmågor för att kunna forma sin egen vardag. Det kan till exempel handla om att välja äldreboende eller kunna påverka vilka tider som hemtjänstpersonalen kommer Den som vill och orkar ska också få möjlighet att fortsätta med förvärvsarbete.

Kristdemokraterna ställer höga krav på en trygg och värdig äldreomsorg. Personalen ska därför ges goda och anpassade förutsättningar för att kunna ombesörja den individuella servicen och omvårdnaden Måltiderna ska vara aptitliga och väl anpassade till den enskildes behov.

Även insatser som görs av familj, vänner, kyrkor och andra ideella krafter är betydelsefulla. Inte minst för att fylla människors behov av närhet och gemenskap.                         Kristdemokraterna i Lilla Edets kommun lovar att fortsätta att verka för att de äldre ska kunna njuta livet, hela livet. Fullt ut.