Ny ordförande valdes vid Kd:s årsmöte 2016

 

Markus

Markus Lundin, ny ordförande för Kd Lindesberg

Kristdemokraterna i Lindesberg höll årsmöte i Kåfalla herrgård.

Ett 20-tal deltagare samlades i vackra Kåfalla Herrgård för traditionellt årsmöte. Ingrid Åberg hälsade välkommen och presenterade kvällens gäst, Eva Sundqvist, från Örebro.

Därefter följde årsmötesförhandlingar, där vi hade glädjen att välja en ny, föryngrad, styrelse. Markus Lundin valdes till ordförande, med Margareta Andergard som vice. Till kassör omvaldes Mainy Andersson och till sekreterare Gun Andersson. Övriga i styrelsen blev Ingrid Åberg, Hlödur Bjarnason och Sven-Göran Holm. Till ersättare i styrelsen valdes Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen

Gun Andersson överlämnade en gåva och tackade Ingrid Åberg för hennes fina arbete som ordförande under ett stort antal år.

Eva Sundqvist informerade partiets syn på hur den besvärliga flyktingsituationen borde lösas. Asylprocessen tar allt längre tid när så många flyktingar kommit hit. Kd vill både ha gränskontroll och en medmänsklig syn.

Efter Evas intressanta föredrag fortsatte samtalen runt borden samtidigt som en god och riklig sallad intogs.