Viktiga frågor inför valet

Först så vill jag tacka för att jag har fått förtroendet att stå som topp kandidat på kommunlista för Kristdemokraterna i Lindesbergs kommun.

Markus Lundin.

Här kommer några frågor som vi tycker är viktiga inför valet 2018.

Näringsliv: Företagsklimatet i Lindesberg är något som behöver prioriteras. Vi ligger på plats 238 i svenskt näringslivs företagsranking av kommunerna i Sverige, den placeringen är det nog ingen politiker i kommunen som är stolt över. Vi behöver därför underlätta för nyföretagare att etablera sig i hela vår kommun. Bland annat genom att få kontakt med tjänstemän i kommunen och förbättra den digitala infrastrukturen.

Barn & Utbildning: Lindesberg hamnade år 2017 på plats 234 av Sveriges 290 skolkommuner i lärarförbundets årliga undersökning (plats 177, 2016). Vi vill arbeta för att vi får en bättre måluppfyllelse i skolan så att också fler elever går ut grundskolan med godkända betyg. Enligt samma undersökning är lärares arbetsmiljö och andelen behöriga lärare i skolan områden som framförallt behöver förbättras.

Leva & Bo: Vi anser att det borde finnas ett serviceboende/ trygghetsboende för äldre och en familjecentral för barnfamiljer även i de norra och södra delarna av kommunen, som det är nu så är det alldeles för mycket centralisering. Lindesberg är en stor kommun till ytan och man skall inte behöva åka eller flytta in till Lindesberg för att få del av den sociala service som finns inom dessa områden.

Vård & stöd: Frågan om Lindesbergs lasarett behöver redas ut. Det är viktigt att vi kommunpolitiker ser till att regionpolitikerna får den information de behöver från oss för att grunda viktiga beslut. Det är viktigt för alla invånare i kommunen att vi har ett väl fungerande akutsjukhus.

Uppleva & Göra: Eftersom Lindesberg är en sjökommun så borde det iordningställas förtöjningsplatser nedanför svenskakyrkan för dom som är ute på sjön och vill göra ärenden på stan som tex att äta och handla.

Kommunlistan för valet 2018

Hela kommunlistan från Krisdemokraterna Lindesberg.

1. Markus Lundin
2. Margareta Andergard
3. Kent Hiding
4. Sven-Göran Holm
5. Sven Öberg
6. Helene Lundin
7. Day Po Klet
8. Hlödur Bjarnason
9. Gun Andersson
10. Tha Dah Sei
11. Lars-Åke Dammström
12. Lennart Åberg
13. Ingrid Åberg

Kristdemokraterna oroas över lasarettets framtid.

Vid sitt årsmöte uttryckte Kristdemokraterna i Lindesberg sin oro rörande sjukvården i den norra länsdelen. Detta p.g.a. den debatt som förekommit i massmedia omsjukhuset i Lindesberg. Där går det att läsa om verksamheter som dras ner, om kirurgflykt,  om akutverksamheten, om personalens oro för nedskärningar, om ev uppsägningar.

Likaså allmänhetens bekymmer om kompetens och öppettider främst med akutsjukdomar i åtanke.

Vi har svårt att se några utfästelser från rådande regionpolitiker om sjukhusets status framgent, om att antalet vårdplatser skall återställas främst på kirurgkliniken (6 platser), om

det skall finnas dygnet runt akutverksamhet som den är i dag , om krafttag skall ske i rekryteringen av fast personal både i den slutna vården och inom de öppna mottagningarna.

Det underskott som regionen redovisar om fördubbling mot förra året (2016) väcker miss-tankar om förestående besparingar som kan slå hårt mot sjukhuset i Lindesberg.

Det vore önskvärt att man från ansvariga redovisade behov och ekonomi i verksamheterna på sjukhuset.

Kristdemokraterna i Lindesberg