Markus Lundin, Kristdemokraterna i Lindesberg. Arkivbild. Foto: Camilla Lagerman

KD: Säkerställ en rättssäker hantering av konvertiter

PRESSMEDDELANDE: Kritiken mot Migrationsverkets (MV) hantering av konvertiter måste leda till åtgärder. När det framkommer brister i form av tolkkompetens och kunskap om konversion och kristen tro undergrävs rättssäkerheten. Det är oacceptabelt då konvertiter kan utvisas till länder där de förföljs och i värsta fall dödas som en konsekvens av sin nyvunna tro, skriver Kristdemokraterna i ett pressmeddelande.

Kristdemokraterna i Lindesbergs hade sitt årsmöte på Kåfalla Herrgård på måndagskvällen den 4 februari. Partiavdelningen besöktes av länets riksdagsledamot Hans Eklind. I sitt tal tog Eklind, som är partiets migrationspolitiske talesperson, upp det allvarliga i att rättssäkerheten kring konvertiter, människor som lämnat en religion för en annan.

Kristdemokraterna i Lindesberg menar att kunskapsfrågor, för att pröva om huruvida en konversion ägt rum eller inte, lämpar sig illa. Den kristna tron är relationell. Därför ska prästers och pastorers intyg väga tyngre i prövningen av konversionen. Dessa intyg bygger på en relation och själavård med reflektioner kring vad denna nyvunna tro innebär.

Kristdemokraterna i Lindesberg menar att Migrationsverket bör arbeta nära konvertitetens präst/pastor när myndigheten ska göra sin bedömning av om tron är genuin eller inte, avslutar KD pressmeddelandet.