Kristdemokraterna besökte Solberga förskola i Lindesberg

Kristdemokraterna gjorde i måndags ett verksamhetsbesök på Solberga förskola i Lindesberg. Syftet med besöket var att få en bild av den förskoleverksamhet som bedrivs där och också av den funktion som Solberga fyller som fristående aktör inom barnomsorgen i Lindesbergs kommun.

VD Maria-Pia Karlsson och förskollärare Emma Karlsson beskriver en förskola som startade upp i januari 2015 för att kunna erbjuda ett alternativ till den befintliga förskoleverksamhet som då fanns i kommunen. Idag finns Solberga förskolor också i Nora och Lanna, och ytterligare en enhet kommer att startas upp i Örebro.

Solberga i Lindesberg har i dagsläget ca 50 barn inskrivna och uppemot 70 barn i kö. Förskolan är organiserad utifrån tre avdelningar: småkompisar, mellankompisar och storkompisar. Att aktivt söka sig ut till det närområdet erbjuder möjliggörs genom förskolans egen buss och egna lådcyklar. Tre förskollärare, sex barnskötare, en resurs och en köksansvarig arbetar på Solberga förskola.

Kristdemokraterna i Lindesberg har som målsättning att göra fler verksamhetsbesök inom olika områden av både kommunala och privata aktörer i Lindesberg kommun. Markus Lundin, ordförande, och Margareta Andergard, vice ordförande i KD Lindesberg menar att verksamhetsbesök är ett bra sätt att få en inblick i hur olika verksamheter fungerar. Det möjliggör också att en dialog kan föras kring eventuella utmaningar som olika verksamheter möter.