INTERPELLATION

Ungdomens Nykterhetsförbund har rankat Sveriges kommuner utifrån hur tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut. Årets resultat visar att 126 kommuner blir underkända däribland Lindesbergs kommun. Betyg ges i en poängskala mellan 0 – 5 bl.a. ang. nyktra och drogfria aktiviteter och mötesplatser men också ang. ungas inflytande och ekonomiska satsningar på kultur och fritid för unga. Kommunerna godkänns när de får ett medelvärde på 3 och Lindesberg hamnade på 2,6 och plats 138 i listan.

Med anledning av undersökningen vill jag ställa följande frågor:

  • Vilka insatser görs för att minska langning
  • Görs någon extra tillsyn av alkohollagen under alkoholtäta helger för att begränsa
  • minderårigas möjligheter att få tag på alkohol
  • Stöttas ”nattvandrares” insatser
  • Kräver kommunen att föreningar som vänder sig till unga ska ha en alkohol/drogpolicy
  • för att få kommunalt stöd
  • Hur samarbetar man med föreningslivet kring alkohol/drogfrihet
  • Subventionerar kommunen deltagande i drogfria föreningsaktiviteter
  • Hur marknadsför nyktra mötesplatser till unga

Lindesberg 19 11 25

Markus Lundin Kristdemokraterna