Kontakt

Vill du ha kontakt med kristdemokraterna i Lindesberg för att:

  • bli medlem
  • påverka vår kommunpolitik
  • få information om vad vi gör

Kontakta ordf. Markus Lundin, e-post: markus.lundin@lindesberg.se 

tel: 072-2123998

alt. Margareta Andergard, e-post: margareta.andergard@lindesberg.se