Kristdemokraterna oroas över lasarettets framtid.

Vid sitt årsmöte uttryckte Kristdemokraterna i Lindesberg sin oro rörande sjukvården i den norra länsdelen. Detta p.g.a. den debatt som förekommit i massmedia omsjukhuset i Lindesberg. Där går det att läsa om verksamheter som dras ner, om kirurgflykt,  om akutverksamheten, om personalens oro för nedskärningar, om ev uppsägningar.

Likaså allmänhetens bekymmer om kompetens och öppettider främst med akutsjukdomar i åtanke.

Vi har svårt att se några utfästelser från rådande regionpolitiker om sjukhusets status framgent, om att antalet vårdplatser skall återställas främst på kirurgkliniken (6 platser), om

det skall finnas dygnet runt akutverksamhet som den är i dag , om krafttag skall ske i rekryteringen av fast personal både i den slutna vården och inom de öppna mottagningarna.

Det underskott som regionen redovisar om fördubbling mot förra året (2016) väcker miss-tankar om förestående besparingar som kan slå hårt mot sjukhuset i Lindesberg.

Det vore önskvärt att man från ansvariga redovisade behov och ekonomi i verksamheterna på sjukhuset.

Kristdemokraterna i Lindesberg