Våra politiker

Markus Lundin: Ordinarie Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.

Ersättare i Tillväxtsutskott, Utskott för stöd och strategi, Gemensam nämnd för företagshälsovård tolk och översättarservice, Tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser och Valberedning.

Margareta Andergard: Ordinarie i kommun fullmäktige och Socialnämnden.

Kent Hiding: Ersättare i Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnad Bergslagen

Sven-Göran Holm: Ersättare i Kommunfullmäktige

Helene Lundin: Ersättare i Barn och utbildningsnämnden

Sven Öberg: Linde Energis styrelse.

Lars-Åke Dammström: Revisionsgruppen.

Lennart Åberg: Nämndemannagruppen.

Regionen

Markus Lundin: Ordinarie i Regionfullmäktige och Beredning närsjukvården.

Margareta Andergard: Ordinarie i Kommunalt råd inom funktions stöd.

Kent Hiding: Ordinarie i Gemensam nämnd för företagshälsovård tolk och översättarservice