• Johan Häggblom

  Namn: Johan Häggblom

  Född: 1993

  Familj: Sambon Amanda och yorkshireterriern Della i Ljungsbro. Föräldrar och syster i Nyköping.

  Uppvuxen: I Nyköping

  Vad har du för bakgrund utanför politiken?

  Jag studerar till civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet och gör nu mitt mastersarbete i elektroteknik.

  Vilka frågor brinner du extra mycket för?

  Samhällsbyggnads-, trafik-, miljö- och LSS-frågor.

  Vad är styrkan i Kristdemokraternas KF-grupp?

  Styrkan i vår grupp är att vi har så många olika kompetenser och personligheter.

  Har du andra kommunala politiska uppdrag utöver kommunfullmäktige?

  ? Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare

  ? Kommunfullmäktiges valberedning, ersättare

  ? Utskott för medborgardialog (Vreta Kloster), ledamot

  • Ordförande för Kristdemokraterna Linköping partiavdelning

  Foto: Fredrik Topplund