• Per Larsson

  Namn: Per Larsson

  Född: 1978

  Familj: Två föräldrar, en farbror, två kusiner, femtioen sysslingar

  Uppvuxen: Ekholmen i Linköping

  Vad har du för bakgrund utanför politiken?

  Jag har en magisterexamen i kommunikation från Linköpings Universitet, som bl.a. innehöll studier i medie- och kommunikationsvetenskap, men även ett kulturvetenskapligt basblock med grundkurserna i historia, litteraturvetenskap, filosofi samt konst- och bildvetenskap. Vid sidan av studierna arbetade jag i flera år ideellt i Missionskyrkan med information och kommunikation, bl.a. som redaktör för tidningen ”Medljus”, webbredaktör för Missionskyrkans hemsida och med produktion av allehanda foldrar och affischer. Mitt engagemang i Missionskyrkan har också sträckt sig utanför informationsarbetet, med körsång, solosång, ansvarig för ungdomscafé, kyrkvärd, nattvardstjänare och engagemang i ekumeniken (samarbetet mellan kyrkor) i Linköping, där jag bl.a. under flera år varit styrelseledamot och kassör i Linköpings Kristna Råd och sedan ett par år tillbaka är ordförande för Linköpings Frikyrkoråd som är arbetsgivare för studentpastor vid Linköpings Universitet och sjukhuspastor vid Universitetssjukhuset i Linköping. Jag har under senare år engagerat mig i styrelseuppdrag i bl.a. S:t Lukas Östergötland och Skådebanan Östergötland. Min första anställning inom medie- och kommunikationsområdet var som vikarierande redaktör för Linköpings Stadsmissions tidning. Min väg in i politiken gick också, vid sidan av ett stort samhällsintresse, via medie- och kommunikationsområdet, när jag valåret 2002 arbetade med information och kommunikation för Kristdemokraterna i Linköping. Det ledde senare vidare till tjänster som politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Landstinget i Östergötland (nuvarande Region Östergötland) och informatör för Kristdemokraternas partidistrikt i Östergötland.

  Vilka frågor brinner du extra mycket för?

  Det som fick mig att engagera mig i Kristdemokraterna var framförallt partiets familjepolitik, med betoningen av familjernas frihet att själva bestämma över bl.a. fördelning av föräldraförsäkring och barnomsorgsform. Sjukvårdsfrågorna har också länge engagerat mig, där Kristdemokraterna under åren har presenterat många genomtänkta förslag, som bl.a. under regeringsåren 2006-2014 genomfördes och exempelvis ledde till rejält kortade vårdköer. Jag är också engagerad i näringslivsfrågor, framförallt den växande besöksnäringens betydelse för Linköping och Östergötland, och kulturfrågorna som på många sätt bidrar till att stärka såväl hälsa som ekonomisk tillväxt.

  Vad är styrkan i Kristdemokraternas KF-grupp?

  Till att börja med är det mycket positivt att KF-gruppen med Kristdemokraternas starka valframgång har växt till totalt nio personer (6 ledamöter, 3 ersättare). Gruppen vinner på att vi har en bra blandning av åldrar (personer födda på 1990-talet, 1980-talet, 1970-talet, 1960-talet och 1950-talet), yrkesbakgrunder, infödda Linköpingsbor och inflyttade, kvinnor och män, personer som varit med länge i politiken och de som kommit med på senare år. Vi har också väldigt trevligt tillsammans med tillfälle till många skratt!

  Har du andra kommunala politiska uppdrag utöver kommunfullmäktige?

  ?Visit Linköping & Co, ledamot

  Har du andra politiska uppdrag utöver dessa?
  Utöver mina kommunala politiska uppdrag har jag även uppdrag för Kristdemokraterna i Region Östergötland.

  ? Regionråd i opposition
  ? Gruppledare för Kristdemokraternas regiongrupp
  ? Ledamot Regionfullmäktige
  ? 2:e vice ordf. Regionutvecklingsnämnden
  ? Ledamot ALMI Företagspartner
  ? Ledamot Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
  ? Ersättare Mälardalstrafik AB (MÄLAB)
  ? Ersättare Central Baltic Steering Committe