• Partiavdelningen

  I Linköping består Kristdemokraterna av ca 450 medlemmar.
  Du kan maila Kristdemokraterna i Linköping och partiets plusgiro är: 66 80 24-3.

  Partiavdelningsstyrelsen

  Presidium
  Johan Häggblom, ordförande, tfn 0736-15 14 24, e-post
  Martina Melbéus, vice ordförande, tfn 0701-68 58 30, e-post

  Ledamöter
  Gabor Lorant, ledamot, tfn 0730-58 41 12, e-post
  Denise Cassel, ledamot, tfn 0762-13 00 62 e-post
  Torbjörn Nibelius, ledamot, tfn 013-18 53 93, e-post
  Per Larsson, ledamot, tfn 0702-88 21 34, e-post
  Liselotte Fager, ledamot, tfn 0760-48 14 90, e-post
  Magnus Engström, ledamot, tfn 0708-86 50 04, e-post
  Claes Bengtsson, ledamot, tfn 0707-99 43 16 e-post
  Nils Ekman, ledamot, tfn 0706-22 63 74, e-post
  Richard Svenselius, ledamot, tfn 0706-66 91 49, e-post

  Ersättare
  Rihab Chahaf, ersättare, tfn 0739-64 41 25, e-post
  Tanya Yngström, ersättare,tfn 0725-47 56 65, e-post

  Kassör
  Richard Svenselius, tfn 0706-66 91 49, e-post

  Valberedning

  Stefan Redéen, ledamot, tfn 0702-34 26 39, e-post
  Gudrun Eklund, ledamot, tfn 0706- 22 63 32,  e-post

  Revisorer
  Arne Jacobsson, ordinarie, tfn 0702-91 99 13, e-post