• Kjell O Lejon

  Namn: Kjell Olof Lejon

  Född: 1958

  Familj: Hustrun Annika och sönerna Jacob, Gabriel och Petrus.

  Uppvuxen: I Horda, Rydaholms församling, i södra delarna av Jönköpings län i Småland.

  Vad har du för bakgrund utanför politiken?

  Jag är reservofficer (kapten, infanteriet), präst i Svenska kyrkan (elva års församlingstjänst); Master of Arts och Doctor of Philosophy vid University of California at Santa Barbara; teologie doktor och docent vid Lunds universitet. Professor i Religionsvetenskap med inriktning mot historisk teologi vid Linköpings universitet. Aktiv i flera styrelser. Sitter med i Kyrkomötet för Frimodig kyrka. Har publicerat mer än 20 böcker och en lång rad artiklar. Har bott i USA i sju år, mest i södra Kalifornien.

  Vilka frågor brinner du extra mycket för?

  Jag brinner för centrala ideologiska frågor, såsom människosyn och människovärdesfrågor – livets början och livets slut, subsidiaritet, m.m. Jag satt i många år med i det kristdemokratiska idéinstitutet Civitas styrelse och skrev det historia avsnittet i Det gemensamma bästa, idéologiboken utgiven på partiets bokförlag (Samhällsgemenskaps Förlag).

  Vad är styrkan i Kristdemokraternas KF-grupp?

  Styrkan tycker jag är bredden, kunnigheten, den gemensamma värdegrunden och den samlade politiska erfarenheten.

  Har du andra kommunala politiska uppdrag utöver kommunfullmäktige?

  Bildningsnämnden, ledamot
  Sankt Kors Fastighets AB, ledamot

  Foto: Linköpings kommun