• Magnus Engström

  Namn: Magnus Engström

  Född: 1964

  Familj: Ja, mina två fina vuxna barn.

  Uppvuxen: Det hoppas jag men lite barnslig är jag säkert till och från.

  Vad har du för bakgrund utanför politiken?

  Jag är i grunden utbildad kock, har även arbetat inom Försvarsmakten och varit krögare i många år. Sent i livet skolade jag om mig och utbildade mig till gymnasielärare och lärare i grundskolans senare år vilket jag arbetar med idag. Privat spenderar jag så mycket tid jag hinner ute vid havet i närheten av mitt hus på St. Askö. Jag mår som bäst när jag är ute och seglar eller är ute med min motorcykel. En och annan golfrunda försöker jag också hinna med.

  Vilken fråga brinner du extra för?

  Det viktigaste är att vi politiker förstår och tänker på att allt vi gör är för att göra livet enklare och bättre för medborgarna och att det är deras skattepengar som spenderas. Att ha modet att prioritera det som är viktigt för en kommun att hantera är vitalt, och att våga se att det finns mycket som är bra men inte nödvändigtvis behöver betalas och utföras av en kommun. En annan fråga som jag brinner för är att skolornas möjlighet att utveckla profil och inriktningsklasser ska öka samt att alla ska ha rätt att söka till dessa klasser oavsett vart i kommunen man bor. Vidare är kommunens lokalförsörjning mycket viktigt då det kommer att behövas byggas mycket i en växande kommun. Att bygga smart, prisvärt och funktionellt kommer att bli en ödesfråga inom en snar framtid.

  Vad är styrkan med kristdemokraternas kommunfullmäktige grupp?

  Vi hjälper varandra att bli bättre hela tiden. Jag tycker att vi kompletterar varandra bra, inte minst har vi väldigt roligt tillsammans.

  Har du andra politiska uppdrag utöver dessa?

  Lejonfastigheter AB, styrelseordförande
  Utskott för medborgardialog (Väst), ordförande

  Foto: Fredrik Topplund