• Magnus Landberg

  Namn: Magnus Landberg

  Född: 1965

  Familj: Hustrun Eva och barnen Pua och Noa

  Uppvuxen: I Ljungby i Kronoberg

  Vad har du för bakgrund utanför politiken?

  Civilingenjör i maskinteknik (LiU). Arbetar på Saab Aeronautics och är industridoktorand vid LiU, där jag utvecklar ny cylinderteknik. Har arbetat med förnybar energiteknik tidigare, bl.a. inom vind- och tidvattenkraft. Medgrundare av bolaget Minesto, som utvecklar undervattenskraftverket Deep Green. Aktiv i Ansgarskyrkan (SvK/EFS) i Gottfridsberg.

  Vilka frågor brinner du extra mycket för?

  Hur nyanlända flyktingar ska kunna integreras i vårt samhälle, hur vi ska hantera den demografiska utvecklingen samt klimatfrågan.

  Vad är styrkan i Kristdemokraternas KF-grupp?

  Jag tycker att vi har en god stämning och ett öppet debattklimat. Vi är en grupp med många kompetenser och erfarenheter i blandade åldrar.

  Har du andra kommunala politiska uppdrag utöver kommunfullmäktige?

  Arbetsmarknadsnämnden, ledamot

  FotoLinköpings kommun