• Våra uppdrag i kommunen 2018 – 2022

  Kommunfullmäktige

  Ordinarie ledamöter Kommunfullmäktige

  Rut Björkström – Gruppledare

  Bengt Carlsson – Vice ordförande Kommunfullmäktige

  Lennart Olsson, första ersättare kommunfullmäktige

  Lennart Olsson

   

  Ersättare Kommunfullmäktige

  Lotta Ericsson

  Percy Bergman

  Nämndsuppdrag

  Kommunstyrelsen

  Rut Björkström - Ordinarie Ledamot

  Rut Björkström – Ordinarie Ledamot

  Emil Torstensson – Ersättare

  Barn- och Utbildningsnämnden

  Emil Torstensson – Ordinarie ledamot

  Matthias Nelson – Ersättare

  Miljö- och Byggnämnden

  Bengt Carlsson - Ordinarie ledamot

  Bengt Carlsson – Ordinarie ledamot

  Simon Byström – Ersättare

  Socialnämnden

  Gerd Lansler – Ordinarie ledamot

  Anna Torstensson – Ersättare

  Tekniska nämnden

  Lennart Olsson

  Lennart Olsson – Ordinarie ledamot

  Thommy Rosberg – Ersättare

  Kultur- och Fritidsnämnden

  Rut Björkström - Vice ordförande

  Rut Björkström – Vice ordförande

  Vakant – Ersättare

   

  Bolagsstyrelser

  Ljungby Energi

  Lennart Olsson - ordförande

  Lennart Olsson – Ordförande

  Ljungbybostäder

  Thommy Rosberg – Ersättare