En röst för en nystart av Lysekil!

Ett kryss på Ulrika innebär ärlighet, öppenhet och att jag kommer att arbeta hårt för att få hela Lysekil att växa.

Jag vill se våra barn och ungdomar i skolorna nå framgång efter var och ens förmåga. Jag vill se våra äldre och sjuka få rätt vård med värdighet och valfrihet. Jag vill skapa utrymme för entreprenörskap och utveckling av befintliga företag. Jag vill titta på möjligheten att hitta tomtmark för bostäder och industrimark. Deltidsarbete kan bli heltidsarbete, det ska kännas värt att arbeta. Jag vill locka hit människor att få njuta av Lysekil, både som turist och fastboende.

Jag tror på att göra allt detta tillsammans och i gemensamhet med övriga politiker, tjänstemän och invånare.

Ulrika Häller Lundbäck


Brinner du för samma frågor som jag?


Läs mer