Alla frihetsvänner bör försvara religionsfriheten

Den före detta kommunistpolitikern och RFSU-ledaren Margo Ingvardsson föreslår i dagens Dagen att religionsfriheten avskaffas genom att en tolvårsgräns införs ”för religiös utövning på barn”.

Detta publicerades alltså idag så man kanske ska ha lite tålamod att invänta reaktionerna. Men i vår uppkopplade tid brukar det inte gå många minuter innan det blir en hype kring olika kontroversiella uttalanden. Jag ser inte att någon reagerat i offentligheten mot Ingvardssons utspel, förutom några kristna i sociala medier. Samma tystnad rådde då Ingvardsson framförde samma förslag i DN, när jag googlar är den enda träffen Smålandspostens ledare, som tog avstånd från förslaget.

Kanske tänker många att alla inser att förslaget är vansinnigt och att det därför inte är värt att kommentera vidare? Men det är ett problem om ingen är beredd att försvara religionsfriheten när den angrips i riksmedia. Margo Ingvardsson är inte vem som helst; trots (?) sin extremism har hon bl a genomfört en statlig utredning med förslag på inskränkningar i religionsfriheten som lyckligtvis inte genomfördes. Religionsfriheten angår inte enbart de som anser sig ha en religion. Den angår alla som anser sig vilja leva i frihet. Alla frihetsvänner har ett gemensamt intresse av att försvara friheten, oavsett på vilket frontavsnitt den hotas. Oavsett om de som i första hand drar nytta av friheten i ett visst läge betraktas med högaktning eller med förakt.

Sommarlovet, en fristad från mobbning

Under sommarlovet kan de elever som är utsatta för mobbning elelr annan kränkande behandling under terminerna andas ut och klumpen i magen kan smälta undan för en tid. För utsatta elever är lektionerna ett inre planeringsmöte där strategin dras upp för hur man skall klara sig den kommande rasten. Om man inte behöver oroa sig för att få stryk eller trakasseras sexuellt när lektionen är slut kan man koncentrera sig bättre på undervisningen.

Bristen på ordning motverkar social integration och försvårar för elever från mindre studievana hem att prestera goda studieresultat. Det är främst de elever som inte kan läsa i lugn och ro hemma eller få hjälp i skolämnena av sina föräldrar som har störst nytta av en fungerande undervisning under skoltiden. Därför behövs tydliga regler för ordning och uppförande, liksom konsekventa sanktioner om reglerna överträds.

I den skolpolitiska rapport som Kristdemokraterna nyligen presenterade finns också förslag för att få bukt med mobbningen och den spykosociala arbetsmiljön i skolan. Lagen ska tydliggöra att elev respektive förälder har ett ansvar för att medverka till en god skolmiljö; i nuläget riktar skollagen krav på rektor och huvudman men inte på vårdnadshavare och elever. Kristdemokraterna vill också införa en ”lex Sarah” inom skolan, som innebär att lärare ska bli skyldiga att rapportera missförhållanden, exempelvis mobbning. Kristdemokraterna föreslår också att konflikthantering, med utgångspunkt i skolans värdegrund, ska vara obligatorisk i lärarutbildningen, något som förvånansvärt nog inte är fallet idag.

Mindre barngrupper med KD-politik

Som ni kanske hört har Kristdemokraternas partiledare i Almedalen presenterat förslaget om att minska barngrupperna i förskolan. Detta skulle skapa en tryggare miljö för de minsta barnen och samtidigt en bättre arbetsmiljö för personalen.

Sverigedemokraterna sparkar på de svagaste

Idag är andra dagen av budgetdebatten i Uppsala kommunfullmäktige. Igår diskuterades bland annat anslagen till de sociala nämnderna. De olika budgetförslagen skiljer sig inte så mycket mellan blocken, snarare är skillnaderna större inom de rödgröna. Däremot skiljer Sverigedemokraterna ut sig genom att föreslå kraftiga besparingar, både på Socialnämnden för barn och unga och på Nämnden för hälsa och omsorg.

SD tycks tro att kommunen kan göra stora besparingar på att minska ensamkommande flyktingbarn och dess representant föreföll klentrogen till upplysningen att Migrationsverket kompenserar kommunen för kostnaderna för mottagandet av dessa barn och ungdomar.

Sverigedemokraterna föreslog vidare nedskärningar på insatserna för personer med funktionsnedsättningar.

Tidigare har SD försökt ha en hög svansföring när det gäller att kritisera arbetet mot hemlösheten i Uppsala kommun. Därför var det förvånande att partiet föreslår att kommunfullmäktige ska stryka ägardirektivet till Uppsalahem om att bolaget ska upplåta 5 procent av nyuthyrningen till personer som av olika skäl inte själva kan få egen bostad. Detta skulle innebära fler hemlösa i kommunen, människor skulle vara hänvisade till att bo på natthärbärgen, på soffan hos någon kompis, i husvagn, tält eller portuppgångar.

Flyktingar, invandrare, funktionshindrade och hemlösa. Detta är de grupper som drabbas av Sverigedemokraternas budgetförslag.

Tvingad till tiggeri

DN tar idag upp problemet med personer från andra EU-länder som tvingas till tiggeri. Här behöver svenska myndigheter, inklusive kommunerna, blir bättre på att se problemet.

Bekymrande dokumentär från BBC

En medborgare skickade mig denna länk till ett BBC-reportage om barn som tvingas till att stjäla och tigga. Filmen är skakande och beklämmande. Jag vet inte i vilken utsträckning barn tvingas stjäla och tigga i Sverige eller i Uppsala. Men detta är absolut ett område som bör vara prioriterat både för oss kommunpolitiker, på nationell nivå och på EU-nivå.

Tiggeriet ett mångfacetterat problem

I dagens UNT har jag skrivit en debattartikel tillsamammans med Kristdemokraternas rättspolitiska talesperson Caroline Szyber och Maria Ahlin, som är ordförande för föreningen Freethem, en organisation som arbetar mot människohandel. Om det finns förtjänstmöjligheter i tiggeri finns det också ett incitament för mindre nogräknade personer att förmå människor i en utsatt situation att tigga och lämna ifrån sig förtjänsten. Detta är en aspekt som bör diskuteras.

Oacceptabelt att dölja förekomst av mobbning

I dagens UNT kan vi läsa om ett föräldrapar som ska ha erbjudits pengar av skolledningen för att ”hålla tyst” om mobbning av deras son i en skola i Uppsala. Att man söker efter en ekonomisk uppgörelse i godo i stället för en rättsprocess är inget att invända mot. Däremot är det inte okej att som motprestation kräva att föräldrarna inte ska berätta om situationen i t ex massmedia. Medierna är kanske den viktigaste informationskanalen om tillståndet i kommunen, både för beslutsfattare och allmänhet. Därför måste vi få ta del av de problem som finns inom skolan för att kunna förbättra situationen.

Akademiledamöterna slarvar med sanningen

På Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt skrev kristdemokraterna Annika Eclund och Yvonne Andersson 28/3 en replik på ett inlägg från ett antal ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien 28/3. Akademiledamöterna svarade med en slutreplik 5/4.

I Eclund/Anderssons artikel åberopas tre studier som stöd för att konkurrens från friskolor höjer prestationen i de kommunala skolorna. Studierna publicerades 2005, 2007 och 2010. I akademiledamöternas replik hävdas dock att KD-artikeln åberopar två artiklar, varav den ena från 1995. Det är inte bra att akademiker slarvar så med sanningen i en så viktig diskussion.

I sakfrågan kan man också anföra en fjärde studie, som kom från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering hösten 2012 (IFAU-rapport 2012:17), som styrker slutsatsen att friskolor är bra även för de kommunala skolorna.