Företrädare

Nedan finns de som har olika politiska uppdrag för Kristdemokraterna i Mellerud

Daniel Jensen, daniel.jensen.mellerud@spray.se                     0709-512 124

Ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande i Socialnämnden, gruppledare för Kristdemokraterna

Lisbeth Berglöv, lisbethberglov@hotmail.com                          070-675 70 84

Ledamot kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen,

Zoran Firis, zoran.firis@tele2.se                                               0704-98 50 60

Ledamot kommunfullmäktige, ledamot byggnadsnämnden, ersättare Dalslands miljönämnd

Ann-Christin Larsson, a-c.larsson@live.se                              070-379 30 95

Ersättare kommunfullmäktige, ersättare socialnämnden,

Camilla Berglöv Hermansson, camillaberglov@hotmail.com  070-776 85 43

Ersättare kommunfullmäktige, ledamot Kultur och Utbildningsnämnden, ledamot Melleruds Bostäder

Karin Johansson, karin.johansson@kristdemokraterna.se             073-509 48 53

Ersättare Kultur och Utbildningsnämnden, ordinarie valnämnden

Jan Berglöv,           

Ersättare Byggnadsnämnden, Nämndeman

Göran Andreasson, goran.andreasson@konsult.lrf.se    

Erik Johanson, erik.johansson@kristdemokraterna.se                      031-760 26 06   

Revisor Melleruds kommun