Styrelsen

Zoran Firis, ordförande

Daniel Jensen, vice ordförande

Ledamöter

Joacim Magnusson, kassör

Erik Johansson, sekreterare

Ann-Christin Larsson

Lisbeth Berglöv

Birgitta Torstensson

Ersättare

Solveig Larsson

Birgit Jensen

Jan Berglöv

Camilla Berglöv Hermansson