Vår politik

 

Kristdemokraterna vill fortsätta att göra Mellerud till en bra kommun att leva i

…där familjerna bestämmer själva

Vi vill göra Mellerud tryggare och mer familjevänligt. Vi är övertygade om att familjer kan ta ansvar själva. Det är viktigt med mer tid tillsammans. Därför vill vi införa ett vårdnadsbidrag som ger familjer mer att säga till om. En familjecentral i Mellerud fortsätter vi att arbeta för.

 

…där skolan är trygg med tydliga mål

Skolan handlar inte enbart om kunskap. Vi vill arbeta för  trygg psykisk miljö, trivsamma skolmiljö, god mat och kompetenta lärare. Minst en skola i varje kommundel.

 

…där det finns frihet och trygghet i äldreomsorgen

Vi vill göra Mellerud till en tryggare kommun där äldre respekteras. Att få välja boende eller vem som hjälper till hemma skall den enskilde själv få bestämma. Rätt omvårdnad är viktig, men en pratstund eller en promenad kan betyda minst lika mycket som mediciner.

 

…där Mellerud är attraktivt för företagen

I Mellerud ska människor kunna våga satsa på sina idéer. Här skall företagen kunna växa och  entreprenörer lockas att göra satsningar. Vi vill göra det enklare att starta eget.

Det ska gå att leva, resa, tillverka och transportera på ett klimatsmart sätt.