• Styrelsen

  Valdes in på partiavdelningens årsmöte den 9 februari för perioden 2019/2020.

  Ordförande
  Isac Gustafsson (>>)
  Tel: 0760-15 15 25 (mobil)
  isac.gustafsson@kristdemokraterna.se

  Vice ordförande
  Bengt Olof Idmyr (>>)
  Tel: 0142-407 37 (hem), 0705-515 469 (mobil)
  tdlidmyr@telia.com

  Kassör
  ??

  Ledamöter
  Birger Hagström
  Tel: 0142-213 32 (hem), 0736-732 285 (mobil)
  birger.hagstrom@kristdemokraterna.se

  Christina Landoff (>>)
  Tel: 070-020 20 22 (mobil)
  christina.landoff@kristdemokraterna.se

  Gunvor Gransö (>>)
  Tel: 0142-212 46 (hem), 070-515 12 27 (mobil)
  gunvor.granso@telia.com

  Torgil Slatte (>>)
  Tel: 0727-31 10 88 (mobil)
  torgil.slatte@gmail.com