Rätt att överklaga betyg

På kristdemokraternas Riksting har man i dag beslutat att elever ska ha rätt att överklaga slutbetyg från grundskolan samt gymnasiebetygen. Betygen avgör framtiden för många personer och vilka utbildningar som man har möjlighet att komma in på. – Detta är en rättssäkerhetsfråga för elever säger Madeleine Rosenqvist, som talade för att betygen ska kunna överklagas. Beslutet är ett glädjande exempel på att en majoritet av ombuden var beredda att lysna på elevorganisationernas erfarenhet och önskemål. Partistyrelsens förslag om att man fortsättningsvis inte ska kunna överklaga betygen gick alltså inte igenom. Rikstinget röstade för möjlighet att överklaga. Kalmar läns Kristdemokrater är väldigt nöjda över beslutet.