KD-stämma i Oskarshamn, KD-Mönsterås på plats

Idag var det dags för KD-stämma för Kristdemokraterna i Kalmar län, och KD-Mönsterås var självklart på plats. IMG_0215

Inbjuden som gästtalare var Kristdemokraternas andranamn på EU-vallistan, Ebba Busch Thor. EU behöver reformeras, sa Ebba. Det behövs en ny generations EU som också innebär ett värderingsskifte. EU behöver på nytt förknippas med kristdemokratiska värderingar om frihet, ansvar och medmänsklighet.

EU:s budget behöver omprioriteras. Den omfattar idag 132,8 miljarder Euro. 40 procent av den läggs till jordbrukssubventioner främst till rika franska bönder. En mycket liten del går till svenskt jordbruk eller till fattiga rumänska bönder. Dessutom konkurrerar de subventionerade franska jordbruksprodukterna med länder som inte åtnjutit motsvarande subventioner. EU:s budget behöver därför omprioriteras för att komma ur en snedvriden konkurrenssituation.

Efter Ebbas tal gick alla deltagare ner till Flanaden för att kampanja. Det blev en härlig kampanj med många intressanta och givande samtal med oskarshamnsborna. IMG_0235IMG_0226IMG_0229

Efter kampanjen fortsatte vi med förhandlingarna där från Mönsterås Chatrine Pålsson Ahlgren omvaldes till 1:a vice ordförande för Kristdemokraterna Kalmar Län och Eric Dicksson till KDU-ersättare i distriktsstyrelsen.