Vår politik

– Vår tids kanske viktigaste utmaning är att barn och unga ska få en god uppväxt, säger Lars-Jonny ”Lalle” Andersson.

Namnlös

Mönsterås ska erbjuda bra barnomsorg och en skola där varje barn får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vuxna, såväl föräldrar som lärare och fritidsledare ska ges tid för barnen. För vi vet att det är grunden till att barn mår bra. Vi ska ge barn som far illa den hjälp de behöver. En barndom går aldrig i repris.

Vi söker ditt förtroende för att arbeta för att Mönsterås ska bli en ännu bättre kommun att växa upp i. Rösta på Kristdemokraterna den 14 september!


Mindre barngrupper i förskolan i Mönsterås Kommun!

Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. Genom att satsa på de minsta bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla. Både föräldrar och barn behöver tid med varandra. Familjer måste själva kunna välja det liv som passar dem bäst. Vi nöjer oss aldrig med mindre än riktigt bra barnomsorg och skola. Kvaliteten i förskolan är viktig för både barn och föräldrar.

– För de minsta är tryggheten i den lilla gruppen viktigast. Därför vill vi ha små barngrupper i förskolan och att det införs ett maxtak för gruppernas storlek säger Madeleine Rosenqvist.

Föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn får omsorg i en bra verksamhet. När vi blir äldre blir krämporna fler. Kroppen säger ifrån efter år av arbete och aktivitet. Men vi är fortfarande de vi är, oavsett ålder. Och vi har rätt att bestämma över våra egna liv.
Vi Kristdemokrater vill att alla ska kunna leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar. Med inflytande i samhället och över den egna vardagen. Det kan
handla om att välja äldreboende eller kunna påverka vilka tider hemtjänstpersonalen kommer. Vi ska ställa höga krav på en trygg och värdig äldreomsorg. Personalen ska ha goda arbetsvillkor och kunna ge den hjälp som behövs. Det ska serveras bra mat och finnas tid för en stunds gemenskap kring middagsbordet. Även insatser som görs av familj, vänner, kyrkor och andra ideella krafter är viktiga. Inte minst för att fylla människors behov av närhet och gemenskap. Vi lovar att fortsätta arbeta för att vi ska
kunna leva livet, hela livet.


Unga och äldre i fokus!

chatrinefelicia
– Arbetsmiljön i skolan ska vara bra. Det handlar om trygghet, lugn och ro på lektionerna, bra lärare och tillgång till elevhälsa, säger Felicia Andersson.

Det handlar också om god hygien, omklädningsrum och toalettutrymme ska vara fräscha och trygga att vistas i. Vi vill ha ett välkomnande samhälle där alla, oavsett vilket land man är född i känner sig hemma! Äldre personer med många årsringar är en enorm resurs i samhället. Med åren blir krämporna fler och sjukvårdsbehovet ökar och då ska det finnas frihet att välja vårdgivare.

– Det ska vara lätt kontakta sjukvården och det är viktigt att man får prata med en person och inte mötas av en telefonsvarare när man tex ska beställa nya mediciner, säger Chatrine Pålsson Ahlgren.

Det behövs ett varierat utbud av bostäder och det sociala innehållet för äldre måste bli
bättre. Vi vill ha närproducerad mat som lagas i närmiljön. Vi måste få leva tills vi dör!

Det här vill Kristdemokraterna göra i Mönsterås
• Införa ett maxtak i förskolan för de yngsta barnen, ha en hög personaltäthet
• Garantera valfrihet i barnomsorgen genom vårdnadsbidrag eller barnomsorgspeng
• Låt lärarna undervisa och minska det administrativa arbetet
• God äldrevård med mycket social samvaro och bra mat
• Inrätta en familjecentral!
• Vid telefonkontakt med sjukvården ska du ha möjlighet att få prata med en person istället för att mötas av en dataröst
• Möjliggöra fler praktikplatser så att arbetslösa lättare kan få jobb
• Upprusta badplatserna
• Främja ekologiska och närproducerade livsmedel
• Kör med miljöbilar!