Våra politiker

Kommunfullmäktige:

DSC_0075

Lars-Johnny Andersson

Ersättare:

DSC_0072

Madeleine Rosenqvist

Kommunstyrelsen:

DSC_0075

Lars-Johnny Andersson

Ersättare:

DSC_0072

Madeleine Rosenqvist

Barn- och utbildningsnämnden:

DSC_0072

Madeleine Rosenqvist

Ersättare:

Anna-Lena Lindstedt

Socialnämnden:

DSC_0060

Chatrine Pålsson Ahlgren

Ersättare:

DSC_0070

Rune Carlsson

Miljönämnden:

DSC_0075

Lars-Johnny Andersson

Ersättare:

Anna-Lena Lindstedt

Kulturnämnden:

Ersättare:

Anna-Lena Lindstedt

Kulturnämnden:

Ersättare:

Rune Carlsson