• Alla ska få rätt medicin

  Insändare Publicerad 11 maj 2011 – Motala & Vadstena Tidning
  Svar på PRO:s insändare om högkostnadsskyddet i MVT den 3 maj.

  Kristdemokraterna vill ha högkostnadsskyddet kvar. Göran Hägglund resonerade högt omkring just högkostnadsskyddet eftersom det på regeringskansliet pågår ett arbete med att lyfta varje sten inför budget 2012.
  Oj, vad fel det blev, en rubriksättare missuppfattade budskapet och har formulerat det som att socialministern vill höja frikortsgränsen för läkemedel. Detta trots att den aktuella TT-texten fortsatte med tydlig information om att det inte finns något förslag om en höjning, men att frågan kan väckas i budgetförhandlingarna.
  Göran har inte nämnt några siffror och han har inte heller sagt att han verkligen vill höja gränsen och han kommer inte att driva frågan.
  Det finns fler stöd än högkostnadsskyddet som inte på något sätt är indexerade, till exempel maxtaxan på dagis. Det innebär att det man betalar för faktiskt blir billigare och billigare i takt med penningvärde- och indexförändringar.
  Vi kristdemokrater är klart medvetna om att högkostnadsskyddet har en mycket stor betydelse för många personer och vi vill ha det kvar.
  Det finns alltså inga skarpa förslag om förändring. Vid en eventuell diskussion i regeringen om ändrade gränser för högkostnadsskyddet, för läkemedel, kommer det att tas hänsyn till patienternas ekonomiska situation.
  Alla ska kunna få den medicin de behöver. Ingen ska bli utan på grund av svag ekonomi. Läkemedel ingår dessutom i riksnormen för försörjningsstöd.
  Ingen ska behöva oroa sig för att inte ha råd.

  Kristdemokraterna i Motala
  Martina Axene
  politisk sekreterare

  Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/1.1202004-alla-ska-fa-ratt-medicin