• Äntligen öppnas Solfjädersplanen upp

  MVT Insändare
  Ofta framhålls Solfjädersplanen som något unikt för Motala.

  Självklart ska man då se till så att den syns tydligt. Om man nu går med båt ut till von Platens punkt, så ser man en grön vägg, i stället för de speciella radiella gatorna.

  Äntligen öppnar kommunen nu upp så att Solfjädersplanen blir tydlig. Det tycker jag är något som borde ha gjorts för länge sedan. När det nu sker, så kan jag bara säga, Äntligen!.

  Kristdemokraterna
  Nils-Ingvar Graan

  Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/antligen-oppnas-solfjadersplanen-upp-10337282.aspx