• Bättre servicegaranti i barnomsorgen

  MVT Debattartikel
  Foto: Skärmdump från MVT.se - 20160623_mvtdebatt_servicegarantibarnoms
  Kommunen behöver fortsätta sitt arbete med att göra Motala till en mer attraktiv stad. Med fler skattebetalare kan vi erbjuda en mer kostnadseffektiv service. Därför är det viktigt att vi försöker undanröja alla hinder som kan försvåra en inflyttning till Motala. Med fina boendemiljöer är barnfamiljer en naturlig målgrupp i vår ambition att få fler invånare. Därför har Kristdemokraterna i Motala arbetat fram en motion på detta område som kortfattat går ut på att genom ett mer flexibelt arbetssätt sänka servicegarantin för plats i barnomsorgen från fyra till tre månader.

  På detta sätt kan vi till potentiella inflyttande erbjuda en servicegaranti som är lika lång som den normala uppsägningstiden, det vill säga tre månader. Detta tror vi underlättar för en barnfamilj som planerar för en inflyttning!

  Att väntetiden i dag under vissa perioder är upp emot fyra månader är inte tillräckligt bra om vi jämför med andra orter. Vi tror att en förbättring vore bra för vår attraktionskraft som inflyttningsort. En tre månaders servicegaranti är en konkurrenskraftig signal på webbplatsen motala.se. En förbättrad servicegaranti kan vara skillnaden som leder till att ingen behöver tacka nej till ett arbete på grund av för lång kö i barnomsorgen. Företag som vi kontaktat har också ställt sig positiva till vårt förslag. Visst, det kan kosta extra resurser, men det tror vi kommer att betala sig. En öppen, stolt och nyskapande kommun vill väl ständigt arbeta för en förbättrad service både till våra medborgare och potentiella inflyttande till kommunen.

  Så Kristdemokraterna anser att nuvarande servicegaranti är bra, men att det är dags att vässa klorna på detta område och bli ännu bättre. Med hopp om en ökad inflyttning till orten ser vi fram emot att majoriteten i kommunfullmäktige bifaller vår motion.

  Kristdemokraterna Motala
  Jan Gyllenhammar
  gruppledare

  Erik Forslund
  ersättare, bildningsnämnden

  Källa:
  www.mvt.se/asikter/debatt/battre-servicegaranti-i-barnomsorgen-om4188261.aspx