• Det är dags att hävda Solfjädersplanen

  MVT Insändare
  image_timmerg_400px
  Baltzar von Platen ritade stadsplanen för Motala centrum, ned mot Vättern. Detta manifesteras genom ett konstverk, placerat på den punkt i Vätterviken, där Baltzar sannolikt satt och ritade planen. Genom detta kom planen att få en solfjäderform, som vi i Motala är stolta över.

  Ett problem, som uppstått med tiden, är att en del träd planterats så konstverket skyms från land, och det unika gatunätet inte heller syns från sjön.

  Jag tycker att kommunen ska göra en rensning och ta bort de träd, både stora och små, som skymmer sikten, och gömmer det solfjäderformade gatunätet. Jag har framfört detta, men det finns trädkramare i kommunhuset, så jag har inte fått gehör ännu, men kampen mot igenväxningen går vidare!

  Kristdemokraterna
  Nils-Ingvar Graan

  Källa:  www.mvt.se/asikter/insandare/?articleid=9909370