• Förbryllande läsning om kommunens ekonomi

  MVT Debattartikel

  Det är förbryllande att läsa kommunalrådets debattartikel som publicerades i MVT lördagen 25/4 2015. Där insinueras att eftersom Alliansen Motala har godkänt budgetuppföljningen blir det märkligt att vi samtidigt är kritiska till resultatet och vill genomföra en åtgärdsplan för att åter få en ekonomi i balans – underförstått då borde vi ha avslagit budgetuppföljningen samt reserverat oss.

  Budgetuppföljning är en process där budgeterade och planerade värden jämförs med utfallet i verkligheten. Där kan chefers prestationer utvärderas, det vill säga om man är intresserad av chefernas arbete. När budgeten inte efterföljs så ska man kunna sätta in korrigerande åtgärder eller kanske korrigera de mål och den strategi som budgeten bygger på för att hamna i ekonomisk balans.

  När Alliansen Motala, men också Solidarisk Motala, godkänner själva budgetuppföljningen är det för att vi anser att den blivit skapat på ett korrekt sätt och återger riktiga värden, det vill säga att tjänstemännens redovisning i uppföljningen är riktigt.

  Skillnaden mellan oss är att nu när vi tydligt kan utläsa att kommunens ekonomi inte är i balans så tar vi i den samlade oppositionen vårt ansvar och föreslår åtgärder för att komma till rätta med obalanserna. Samtidigt som styrande majoriteten i kommunen duckar för ansvaret och menar på att det inte behövs några åtgärder – budgetuppföljen visar ju på att den skenande ekonomin från 2014 fortsätter. Kommunens resultat för 2014 hamnade på – 9 miljoner kronor, ett resultat som enligt lag måste hämtas hem inom tre år och som också fått kritik av kommunrevisorerna. Nu är det verkligen inte läge att sitta still i båten och hoppas på att saker och ting ska reda ut sig själva.

  Den handlingsförlamning och oförmåga att hantera ekonomin som vi sett hitintills bäddar för typiskt Socialdemokratisk politik, nämligen en onödig och oförtjänt framtida skattehöjning tillsammans med en rad panikåtgärder.

  Under valrörelsen var kommunalrådet Camilla Egberth (S) tydlig med att skattehöjning inte är aktuellt under mandatperioden 2015-2018 i Motala. Vi får väl se om S, V och MP i Motala klarar av att hålla det löftet, utan att vidta några kostnadssänkande åtgärder.

  Alliansen Motala
  Caroline Unéus (M)
  oppositionsråd

  Kaveh Moazzez (M)             Kjell Fransson (FP)
  gruppledare                          gruppledare

  Jan Arvidsson (C)                 Nils-Ingvar Graan (KD)
  gruppledare                          gruppledare

  Källa:
  www.mvt.se/asikter/debatt/forbryllande-lasning-om-kommunens-ekonomi-11000633.aspx
  www.alliansenmotala.se/?p=2002