• Alliansen Motalas budget 2021 | Ansvar – Utveckling – Balans

  Jan Arvidsson (C), gruppledare, Kenneth Söderman (L), tjänstgörande KS-ordförande, Annelie Almérus (M), tillträdande KS-ordförande, Erik Forslund (KD), gruppledare
  Alliansen Motala har som mål att kommunens kärnverksamheter ska vara i fokus och med ledorden, Ansvar – Utveckling – Balans.

  Förutsättningarna inför 2021 är i skrivande stund mycket osäkra då det är svårt att göra säkra prognoser på grund av coronautbrottet, covid-19. Alliansen Motala lägger därför en ansvarsfull och återhållsam budget som samtidigt andas framtidstro. Då år 2021 blir unikt väljer vi att tillfälligt sänka budgetens resultat till 1,0 procent av intäkterna för skatter och utjämn...

 • Alliansens klargörande: Ispisten ska åtgärdas

  Ispisten ska åtgärdas, men vi kan inte föregå processen, menar Alliansens gruppledare i sitt uttalande.

  Med anledning av diskussionen om bandyhall vill vi göra ett förtydligande om vårt ställningstagande. Oppositionen lyfte frågan om att redan nu ta ställning till byggandet av en bandyhall. Vi tycker att det är att föregå processen. Flera stora och viktiga investeringar behöver göras i kommunen inom en snar framtid. Det handlar om ett behov av fler idrottsanläggningar men framförallt s...

 • Tid för mer digitalisering i Motala

  MVT Debattartikel Alliansen Motala har slutligen fått budgetbeslut i kommunfullmäktige på flera mycket skarpa förslag, skriver Erik Forslund (KD) och Lars-Johan Sunnerberg (KD).

  Alliansen Motala har under en lång tid arbetat för att öka tempot i Motala kommuns arbete med digitalisering. Både Kristdemokraterna och Liberalerna har länge debatterat och skrivit motioner i ämnet samtidigt som SKL under flera år rekommenderat kommunerna att utveckla sin verksamhet i denna riktning. Så nu ha...