• Alliansen Motalas budget 2021 | Ansvar – Utveckling – Balans

    Jan Arvidsson (C), gruppledare, Kenneth Söderman (L), tjänstgörande KS-ordförande, Annelie Almérus (M), tillträdande KS-ordförande, Erik Forslund (KD), gruppledare
    Alliansen Motala har som mål att kommunens kärnverksamheter ska vara i fokus och med ledorden, Ansvar – Utveckling – Balans.

    Förutsättningarna inför 2021 är i skrivande stund mycket osäkra då det är svårt att göra säkra prognoser på grund av coronautbrottet, covid-19. Alliansen Motala lägger därför en ansvarsfull och återhållsam budget som samtidigt andas framtidstro. Då år 2021 blir unikt väljer vi att tillfälligt sänka budgetens resultat till 1,0 procent av intäkterna för skatter och utjämn...