• ”Ladorna är tomma” i Motala

  MVT Debattartikel Det är dags att ta ansvar för kommunens ekonomi.

  Av resultatet för Motala kommuns årsbokslut framgår det nu bland annat, att kommunen måste göra upplåningar i storleksordningen på 130 miljoner kronor, dels för att täcka en checkkredit som är i det närmaste helt utnyttjad, och dels en investeringsbudget som medvetet dragits över med 30 miljoner kronor.

  Motala kommuns huvuduppgift är att finansiera och säkerställa utbudet av välfärd, service och tjänster av hög k...

 • KD värnar om första jobbet

  MVT Debatt artikel Ett extraval är nog inte önskedrömmen för något parti. Att alliansbudgeten valdes i riksdagen är i alla fall positivt, inte minst vad gäller ungdomsarbetslösheten som är ett oerhört viktigt område att komma tillrätta med. I Sverige, så även i Motala, har många ungdomar under de senaste åren fått arbete inom restaurangnäringen och det är mycket glädjande.

  Tack alla Ni restaurangägare i Motala som vågar satsa på ungdomarna!

  Ylva Johansson (s) har just varit på b...