• Håll fast vid LSS-reformen

  MVT Debattartikel Kristdemokraterna vill att hela intentionen i LSS återupprättas, skriver Jan Gyllenhammar och Erik Forslund.

  LSS infördes av den borgerliga regeringen på 90-talet och har förbättrat levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. För den enskilde är möjligheten att kunna röra sig ute i samhället, utbilda sig och arbeta ovärderlig. Människans behov av att få bidra i samhället och känna sig behövd är givetvis oberoende av om hon har en funktionsnedsättning eller...

 • Alltför snurrigt i Motala

  MVT Debattartikel  Det räcker med cirkulationsplatser i Motala centrum nu. Kristdemokraterna anser att utformningen av den typen av trafikplats inte passar in i korsningen Östermalmsgatan–Vadstenavägen. Tar man dessutom in tidsaspekten, och kostnader som tidigare har skenat när man väl satt i gång, tillsammans med den trafiksituation som uppstår under byggtiden, är det ytterligare skäl avstå i nuläget. Det är bättre att vänta och se vad de verkliga effekterna blir, om man avstår från att göra...

 • Varning för neddragningar

  MVT Debattartikel En ofta citerad källa när det gäller varför mindre orter växer är Tillväxtanalys rapport 2011:11; Orter med befolkningsökning. Rapportens slutsatser om vad som behövs för att en ort ska bli attraktiv bygger på studier av mindre orter.

  Det krävs framför allt: ● bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband) ● god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, bankomat och så vidare) ● närhet till arbetsmarknader ● attraktivt boende (gärna nära v...