• Minskad räddningstjänst sänder fel signaler

  MVT Insändare Det utreds och diskuteras vad som ska hända med räddningstjänsten i Borensberg. Flera neddragningsalternativ finns med i resonemanget. Vi menar emellertid att det det är fel att dra ned på räddningstjänsten, på en ort som växer både genom bostadsbyggande och företagsetablering. Även ett nytt och större äldreboende planeras de närmaste åren.

  Vi ser en framtid för Borensberg, där det i stället för minskad samhällsservice, kommer att behövas en ökad samhällsservice. Därför ä...

 • Bakvänd ordning i Motala kommun

  MVT Insändare Som Erik Forslund skrev i MVT den 1/3 så saknas äldreboendeplatser i Motala kommun. Åldrandet är förutsägbart, så man bör kunna ha en hygglig planering för äldreboenden, kan man tycka.

  En planeringsmetod brukar vara att, innan man lägger ned ett boende som bedöms för gammalt, så ordnar man ett nytt. Här tycker jag att Motala kommun jobbar bak och fram.

  Granliden, i Tjällmo, bedömdes att inte vara en långsiktig lösning, utan ett nytt boende planerades i Borensberg. ...

 • Dra inte ner i Borensberg

  MVT Insändare Det talas om att eventuellt dra ned på räddningstjänsten i Borensberg.

  När en bygd minskar så brukar frågan om försämrad service dyka upp. När det gäller Borensberg är det i stället så att samhället utökas, genom ständigt villabyggande, och även flerbostadshus planeras. Då en ort växer, som Borensberg, bör man i stället stärka viktiga samhällsfunktioner, och jag anser att räddningstjänsten är en sådan.

  Att då dra ned på räddningstjänsten är att gå i fel riktning.