• Grönt ljus för bussen

  MVT Insändare Ofta klagas det på kollektivtrafiken. Bussarna kommer inte i tid och linjerna borde gå lite längre ut än vad de gör. För att klara detta krävs naturligtvis ett visst antal bussar, men också att bussarna kommer fram så smidigt som möjligt. Från Östgötatrafiken har framhållits att rondeller minskar bekvämligheten och gör att resan tar längre tid, vilket i sin tur gör att det blir svårare att hålla tiden.

  Det finns planer på att göra en rondell av korsningen Platensgatan/ga...

 • Äntligen öppnas Solfjädersplanen upp

  MVT Insändare Ofta framhålls Solfjädersplanen som något unikt för Motala.

  Självklart ska man då se till så att den syns tydligt. Om man nu går med båt ut till von Platens punkt, så ser man en grön vägg, i stället för de speciella radiella gatorna.

  Äntligen öppnar kommunen nu upp så att Solfjädersplanen blir tydlig. Det tycker jag är något som borde ha gjorts för länge sedan. När det nu sker, så kan jag bara säga, Äntligen!.

  Kristdemokraterna Nils-Ingvar Graan

  Källa...

 • Det är dags att hävda Solfjädersplanen

  MVT Insändare Baltzar von Platen ritade stadsplanen för Motala centrum, ned mot Vättern. Detta manifesteras genom ett konstverk, placerat på den punkt i Vätterviken, där Baltzar sannolikt satt och ritade planen. Genom detta kom planen att få en solfjäderform, som vi i Motala är stolta över.

  Ett problem, som uppstått med tiden, är att en del träd planterats så konstverket skyms från land, och det unika gatunätet inte heller syns från sjön.

  Jag tycker att kommunen ska göra en ren...