• Studiebesök på Charlottenborgsskolan

  Kristdemokraterna Motala genomförde idag ett studiebesök på Charlottenborgsskolan i Motala. Vi träffade rektor Daniel Rask som berättade om skolans verksamhet. Det som karaktäriserar skolan är den höga andelen utrikesfödda elever och de utmaningar som detta ställer på verksamheten. Andelen elever som inte har svenska som modersmål är mellan 70-80% lite beroende på hur man mäter.

  Det var intressant att höra hur Daniel brinner för integration och beskrivningen om hur han försökt bygga up...

 • Studiebesök på Attendo hemtjänst

  Måndagen den 17 oktober så gjorde vi ett studiebesök på hemtjänstkontoret Attendo i Motala. Från vår partiavdelning så var vi fyra personer som deltog: Erik Forslund, Jan Gyllenhammar, Nils-Ingvar Graan samt Lars-Johan Sunnerberg. Attendos kontor ligger på Luxorgatan och fungerar som ett lokalkontor för ca 12 medarbetare som arbetar med runt 60 brukare. Attendo driver hemtjänst åt kommunen och kompletterar också servicen mot brukarna genom att även leverera hushållsnära tjänster. Attendo anv...

 • Studiebesök hos RIA

  Onsdagen den 25 maj så anordnade vår partiavdelning ett studiebesök på Hela Människan (RIA) i Motala. Jan Gyllenhammar, Erik Forslund samt Nisse Graan träffade föreståndaren Lennart Johansson samt Sture Egberth som är ordförande i deras styrelse.

  Vi fick en övergripande redogörelse över verksamheten här i Motala, en verksamhet som präglas av ett stort ideellt engagemang för bland annat missbrukare och psykiskt svaga människor i Motala. Representanterna vi träffade anser att samarbetet ...