• KD vill göra EU lagom igen

  MVT Debattartikel
  EU bör söka sig tillbaka till sitt ursprungliga syfte, att skapa fred och välstånd med en gemensam värdegrund, skriver Erik Forslund (KD).

  Kristdemokraterna vill röra sig tillbaka till EU:s grundläggande syfte – att skapa fred. Den grundläggande orsaken till det europeiska samarbete som idag är Europeiska Unionen var en sönderslagen kontinent som under ett fåtal decennier varit centrum för två världskrig. Detta var resultatet av en tid präglat av ideologiska urspårningar i form av nationalism, fascism, men även kommunism.

  Efter andra världskriget samlades Europas politiker kring insikten att värden måste sättas framför systemen, främst människovärdet.

  Det var kristdemokrater som lade grunden till EU. Motiverade av att bevara människovärdet skrevs EU:s konvention om mänskliga rättigheter, inspirerade av den naturrättsliga tradition som kristdemokratin bygger på, som hävdar att det faktiskt finns allmänt giltiga värden. Målet var att bygga en gemenskap byggd på insikten att vi alla är unika människor, men med samma okränkbara värde, där fred och frihet kunde råda.

  För att åstadkomma detta var det också uppenbart att man var tvungen att samarbeta och inrätta en överstatlig nivå som kunde stödja ländernas ambitioner. Stödja kommer av latinets subsidium, och är grunden för en annan kristdemokratisk grundprincip, subsidiaritetsprincipen, vilket innebär att politiska beslut skall fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån och att högre nivåer skall fungera som stöd till lägre nivåer.

  Mot denna bakgrund blir det enklare att förklara vad vi kristdemokrater menar med vårt budskap inför valet till Europaparlamentet, att ”göra EU lagom igen”. Vi har en positiv grundinställning till EU eftersom vi vet att vissa samhällsproblem inte kan lösas enskilt. Debatten idag präglas av politiker som vill göra EU mäktigare, och de som vill riva ner samarbetet. Vi anser att båda ytterkantspositioner är fel, varför vi vill se en återgång till EU:s ursprungliga syfte – att skapa fred, välstånd, byggd på en värdegemenskap.

  Områden som fred, klimat, jobb, handel, migration är absolut viktiga att hantera. Men att EU lagstiftar om medlemsländernas arbetsmarknadslagstiftning eller välfärdspolitik, exempelvis svenska föräldrars föräldraförsäkring, har inte stöd i subsidiaritetsprincipen och är heller inte motiverat av EU:s grundläggande syfte – att skapa fred. EU ska fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar och EU bör hålla fingrarna borta från det som kan skötas bättre på nationell nivå – det är detta vi menar när vi säger att ”KD vill göra EU lagom igen”.

  Kristdemokraterna Motala
  Erik Forslund,
  EU-medborgare samt gruppledare

  Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/kd-vill-gora-eu-lagom-igen-om6063787.aspx