• Förtroendevalda 2006-2010

  Motala kommun 2006-2010

  Kommunfullmäktige (tom 31 okt 2010)
  Nils-Ingvar Graan, Kommufullmäktiges ordförande
  Jessica Antebrink, Ledamot och Gruppledare
  Martina Axene, Ledamot
  Lars-Johan Sunnerberg, 1:e Ersättare
  Peter Birgersson, 2:e Ersättare

  Utvecklings- och omvärldsberedningen (tom 31 okt 2010)
  Nils-Ingvar Graan, Ledamot

  Välfärdsberedningen (tom 31 okt 2010)
  Martina Axene, Ordförande

  Samhällsbyggnadsberedningen (tom 31 okt 2010)
  Lars-Johan Sunnerberg, Ledamot

  Kommunstyrelsen
  Martina Axene, Ledamot

  Bildningsnämnden
  Lars-Johan Sunnerberg, Ersättare

  Socialnämnden
  Raendie Andersson, Ledamot

  Tekniska nämnden
  Lars-Johan Sunnerberg, Ersättare

  Vatten- och Avfallsnämnden (Motala-Vadstena)
  Lars-Johan Sunnerberg, Ersättare
  Urban Tellström, Ledamot (KD Vadstena)

  Plan- och Miljönämnden
  Martina Axene, Ersättare

  Personalnämnden
  Jan Gyllenhammar, Ersättare

  Valnämnden
  Lars-Johan Sunnerberg, Ledamot


  Landstinget i Östergötland 2006-2010
  Valkrets 5 Motala-Finspång

  Landstingsfullmäktige (tom 31 okt 2010)
  Nils-Ingvar Graan, Ledamot
  Börje Wåhleman, 1:e Ersättare (KD Finspång)
  Jessica Antebrink, 2:e Ersättare
  Candelaria Zetterfeldt, 3:e Ersättare (KD Finspång)

  Hälso- och sjukvårdsnämndens vårdsamverkansberedningen
  Jessica Antebrink, Ledamot

  Patientnämnden
  Jessica Antebrink, Ersättare

  AB Kinda kanal
  Nils-Ingvar Graan, Ordförande


  Regionförbundet Östsam 2006-2010

  Regionförbundets fullmäktige
  Nils-Ingvar Graan, Ledamot

  Regionförbundets styrelse
  Nils-Ingvar Graan, Ersättare

  Regionförbundets Natur och Friluftsrådet
  Nils-Ingvar Graan, Ordförande

  Tillbaka