• Styrelsen 2017-2018

  Valdes in på partiavdelningens årsmötet den 2017-02-11 för perioden 2017/2018.

  Ordförande
  Erik Forslund (>>)
  Tel. 0733-453 514 (mobil)
  erik.forslund@kristdemokraterna.se

  Vice ordförande
  Jan Gyllenhammar (>>)
  Tel: 0702-73 14 17 (mobil)
  jan.gyllenhammar@kristdemokraterna.se

  Kassör
  Ulla Wretman (>>)
  Tel: 0706-24 31 20
  e-post?

  Ledamöter
  Lars-Johan Sunnerberg (>>)
  Ulla Wretman (>>)
  Nils-Ingvar Graan (>>)

  Adjungerade
  ?? (>>)