• Styrelsen 2019-2020

  Valdes in på partiavdelningens årsmötet den 2019-02-09 för perioden 2019/2020.

  Ordförande
  Nils-Ingvar Graan (>>)
  Tel. 070-516 01 04

  Vice ordförande
  Erik Forslund (>>)
  Tel. 073-345 35 14 (mobil)
  erik.forslund@kristdemokraterna.se

  Kassör
  Ulla Wretman (>>)

  Sekreterare
  Nia Remez (>>)

  Ledamöter
  Lars-Johan Sunnerberg (>>)
  Ulla Wretman (>>)
  Nia Remez (>>)
  Jessica Antebrink (>>)

  Adjungerade
  ?? (>>)