• Låt oss vara modiga

  MVT Debattartikel
  Kerstin Lundberg (V) - 20150428_mvtdebatt_latossvaramodiga

  Den har gjorts tidigare, jämförelsen mellan den svenska industrins glansdagar och digitaliseringens intåg. Bägge är inkluderande, omvälvande och storskaliga. Bägge utlovar möjligheter för den innovative och hot för den som inte hänger med. Bägge – men i helt olika tidsåldrar – är också fundamentala byggstenar och förutsättningar för att finansiera den svenska välfärden. Som politiker borde vi stödja den senare helhjärtat. Gör vi det?

  Efter ett antal tuffa år med industrinedläggningar och hög arbetslöshet har Motala ännu inte lyckats hitta tydliga, kommunicerbara svar på viktiga frågor kring stadens identitet och mål. Vad erbjuder vi? Vad är vi bra på? Vilken är den röda tråden? Svaren på frågorna är viktiga för alla oss som bor och vill arbeta i Motala. En del av svaret kan ligga i de digitala möjligheter som redan står för dörren.

  Kerstin Lundberg, frontfigur för Solidariskt Motala gick ut och kritiserade evenemanget #modig arrangerat av webbkommunikatörselever på Modig Academy. Genom sina anklagelser går hon, som ledande politiker, emot en av få moderna satsningar i Motala. Vi vill därför få svar från majoriteten – talar Lundberg för Solidariskt Motala eller uttalar hon sig för egen räkning?

  I digitaliseringens tidevarv är idéer inte värda något, genomförandet är allt. Vi behöver se större satsningar på digital infrastruktur, bildning och samverkan.

  Låt oss vara lika modiga som industrialisterna var under förra seklet, tillsammans kan vi formulera de möjligheter som gör att Motala tar riktning mot att bli en av de bästa platserna i Sverige – både analogt och digitalt.

  Alliansen Motala Bildningsnämnden
  Pia Hjelmar (C)
  Tony Johansson (M)
  Michael Lindgren Palmgren (M)
  Erik Forslund (KD)

  Källa:
  www.mvt.se/asikter/debatt/lat-oss-vara-modiga-10972772.aspx
  www.alliansenmotala.se/?p=1985