• Nisse Graan slutar som gruppledare

  2016-01-16 Pressmeddelande
  Avsägelse gruppledare

  Jag utsågs till gruppledare för Kristdemokraterna i Motala för drygt 24 år sedan, och har varit det sedan dess, med undantag för mandatperioden 2006-2010 då jag var Kommunfullmäktiges ordförande.
  Nu lämnar jag över till nya krafter. Jag har meddelat styrelsen att jag lämnar uppdraget den sista februari.

  Det politiska arbetet fortsätter emellertid med uppdragen i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Samordningsförbundet.
  Likaså genom tre regionala uppdrag. Jag har också engagemang inom soldathemsrörelsen, så uppgifter saknas inte, om man säger så.
  Det har varit ett intressant uppdrag som inneburit möten med många människor, vilket jag har trivts med.

  Kristdemokraterna Motala
  Nils-Ingvar Graan
  avgående gruppledare
  Tel.  0705-16 01 04  (mobil)

  > Pressbilder