• Förtroendevalda 2018-2022

  Motala kommun 2018-2022

  I valet till kommunfullmäktige i Motala 2018 så fick Kristdemokraterna 4,92 % av rösterna. Det gav oss följande representation i nämnder och styrelser i Motala kommun för mandatperioden 2018-2022.

  Kommunfullmäktige (t.o.m 14 okt 2022) | > webb-tv
  Nils-Ingvar Graan, ledamot, ordförande
  Erik Forslund, ledamot, gruppledare
  Jan Gyllenhammar, ledamot
  Lars-Johan Sunnerberg, 1:e ersättare (fr.o.m 12 nov 2018)
  Ulla Wretman, 2:e ersättare (fr.o.m 12 nov 2018)
  Madeleine Gyllenhammar, 1:e ersättare (2018-10-15)
  Lars-Johan Sunnerberg, 2.e ersättare (2018-10-15–2018-11-11)

  Kommunfullmäktiges presidium (t.o.m 14 okt 2022)
  Nils-Ingvar Graan, ledamot, ordförande

  Beredningen för politiska prioriteringar ”LUP-beredning” (t.o.m 28 feb 2019)
  Erik Forslund, ledamot (2018-10-15–2019-04-08)

  Kommunstyrelsen (t.o.m 14 okt 2022)
  Erik Forslund, ersättare

  Kommunstyrelsen, Arbetsgrupp för landsbygdsutveckling (okt 2018-okt 2022)
  Erik Forslund, ledamot (fr.o.m 18 dec 2018)

  Kommunstyrelsen, Rådet för funktionshinderfrågor (okt 2018-okt 2022)
  Erik Forslund, ledamot, ordförande (2018-12-18–2019-02-25)

  Bildningsnämnden
  IngaLill Johansson, ledamot (fr.o.m 24 aug 2020)
  Jessica Antebrink, ledamot (2019-01-01–2020-08-24)

  Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
  IngaLill Johansson, ledamot (fr.o.m 16 sept 2020)
  Jessica Antebrink, ledamot (2019-01-16–2020-08-24)

  Socialnämnden
  Weine Timm, ersättare (fr.o.m 14 sept 2020)
  Cecilia Fransson, ersättare (2019-08-26–2020-08-24)
  Ulla Wretman, ersättare (2019-01-01–2019-08-26)

  Samhällsbyggnadsnämnden
  IngaLill Johansson, ersättare (fr.o.m 2021-04-12)
  Andreas Westling, ersättare (fr.o.m 2019-08-26)
  Urban Larsson, ersättare (2019-01-01–2021-02-08)
  Cecilia Fransson, ersättare (2019-03-11–2019-08-26)

  Pernilla Willemsen, ersättare (2019-01-01–2019-02-11)

  Tekniska servicenämnden
  Lars-Johan Sunnerberg, ersättare

  Vatten- och Avfallsnämnden (Motala-Vadstena)
  Lars-Johan Sunnerberg, ersättare

  Valnämnden
  Lars-Johan Sunnerberg, ledamot

  Överförmyndarnämnden (Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshög)
  Christer Torebring, ersättare (KD Ödeshög)

  Nämndemän vid Linköpings tingsrätt (t.o.m 31 dec 2023) (>>)
  IngaLill Johansson, ledamot (fr.o.m 2020-01-01)
  Raendie Andersson, ledamot (2016-01-01- 2019-12-31)

  Styrelsen för Stiftelsen Direktör Gustaf Råhléns donationsfond
  Nils-Ingvar Graan, ledamot, ordförande

  Styrelsen för Motala Idrottspark AB (MIPAB) (>>) ”ord. Bolagsstämma 2019-2023”
  Andreas Westling, ersättare (fr.o.m 2021-03-08)
  Urban Larsson, ersättare (2019-01-01–2021-02-08)

  Styrelsen för Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB ”ord. Bolagsstämma 2019-2023”
  Erik Forslund, ersättare

  AB Wettern ”ord. Bolagsstämma 2019-2023”
  Erik Forslund, ombudsersättare

  Skill Scandinavia AB (>>) ”ord. Bolagsstämma 2019-2022”
  Nils-Ingvar Graan, ombud

  Östsvenska Yrkeshögskolan AB (>>) ”ord. Bolagsstämma 2019-2022”
  Erik Forslund, ombudsersättare

  Beredningen för organisation- och arvodesfrågor (t.o.m 30 april 2022)
  Nils-Ingvar Graan, ordförande (fr.o.m 2021-05-10)
  Erik Forslund, ledamot (fr.o.m 2021-05-10)
  IngaLill Johansson, ledamot (fr.o.m 2021-05-10)

   


  Region Östergötland 2018-2022
  Valkrets 5 Motala-Finspång

  I valet till regionfullmäktige i Motala-Finspångs valkrets 2018 så fick Kristdemokraterna 6,73 % ”hela regionen 7,47 %” av rösterna. Det gav oss följande representation i nämnder och styrelser i Region Östergötland för mandatperioden 2018-2022.

  Regionfullmäktige (t.o.m 14 okt 2022)
  Nils-Ingvar Graan, ledamot
  Marie Johansson, 1:e ersättare
  Edite Järpehag, 2:e ersättare
  Erik Forslund, 3:e ersättare

  Revisionen perioden 2019-2022
  Jan Gyllenhammar, ledamot

  Styrelsen för AB ÖstgötaTrafiken (>>) ”ord. Bolagsstämma 2019-2023
  Nils-Ingvar Graan, ledamot

  Styrelsen för AB Kinda kanal (>>)
  Nils-Ingvar Graan, ledamot, vice ordförande